Jan Reinås, norsk næringslivsleder; utdannet bedriftsøkonom. Adm. direktør i Fosen Trafikklag 1983–84 og i Trondheim Trafikklag 1984–87. Ansatt i SAS Norge fra 1987 og adm. direktør 1990–93. Konsernsjef i SAS 1993–94. Konsernsjef i Norske Skogindustrier 1994–2003 og forandret i denne perioden selskapet fra et norsk til et globalt selskap med hovedvekt på avis- og magasinpapir. Diverse styreverv, bl.a. styreleder i NSB 1994–96 og i Norsk Hydro fra 2004. Reinås var i 2005 leder for utvalget som vurderte de norske myndighetenes innsats etter tsunamikatastrofen i det indiske hav i 2004.