Dagfinn Dahl, født i Oslo, norsk jurist; sønn av Konrad N. H. Dahl, høyesterettsadvokat 1919. Ass. direktør i Forsikringsselskapet Sigyn 1920, adm. direktør 1949. Stifter av og formann 1934–57 i Norsk Forsikringsjuridisk Forening. Han utgav flere forsikringsjuridiske avhandlinger.