Johan Nicolay Bruun, født i Kongsberg, norsk forretningsmann, grunnlegger av Trondheimske pelsvarefirma, som ble et av de største i Norden. Firmaet ble grunnlagt i Skien 1852 som buntmakerforretning; det flyttet 1861 til Trondheim.