Christian Wilhelm Erlandsen, født i Oslo, norsk jurist. Redaktør av dagsavisen Sarpen 1916. Fra 1918 ansatt i Norsk Arbeidsgiverforening, underdirektør 1935 og adm. direktør 1947–55.