Oscar Dickson, svensk forretningsmann, oppr. av skotsk slekt. Stor trelasteksportør og kjent for sin økonomiske støtte til naturvitenskapelige foretak. Finansierte svenske polarekspedisjoner (Adolf Erik Nordenskiöld, Andrée) og ytet betydelige bidrag til Nansens ekspedisjon med Fram, samt til Nansenfondet.