Thor Andreassen, norsk fagforeningsleder og forsikringsmann. Hovedkasserer i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1968–77, hovedkasserer i LO 1977–80. Adm. direktør i forsikringsselskapene Samvirke 1980–89, styreformann 1989–94.