Erik Tønseth, norsk industrileder, cand.jur. Han ble ansatt i Norsk Hydro 1971 og var leder for landbruksdivisjonen fra 1979, fra 1983 med i konsernledelsen. Konserndirektør i Kværner Industrier 1988, konsernsjef 1989–98.