Alfred Beit, født i Hamburg, britisk bankier og kjøpmann. Drev betydelig diamanthandel i Sør-Afrika og støttet Cecil Rhodes ved dannelsen av gruveselskapet De Beers Consolidated Mines Ltd. 1888, som regulerte verdenshandelen med diamanter. Senere grunnla Beit gullgruvefirmaet Rand Mines Co.