Odd Narud, født i Furnes i Ringsaker, norsk industrimann; siviløkonom. Ansatt i Norsk Hydro fra 1943, hvor han ble økonomidirektør i 1960, adm. direktør i 1975, ass. generaldirektør i 1976 og var generaldirektør 1977–84.