Ættleiding, formell, rettslig anerkjennelse av barn født utenfor ekteskap etter gammel norsk rett, hvorved disse fikk rettigheter som barn født i ekteskap.