Saktal, eller baugatal, beregning av hvorledes drapsbøter etter gammel norsk rett skulle utlignes på drapsmannens og fordeles på den dreptes ætt. Bortfalt ved Magnus Lagabøtes lovgivning.