Memorial, bokføringsbok i det gamle «italienske» bokføringssystem. Her ble alle regnskapsposter som ikke gjaldt kontante inn- og utbetalinger, ført kronologisk før de ved avslutningen ble systematisert ved hjelp av en journal, og kunne overføres til hovedbokens kontoer.