Desisjonsmodell, beslutningsmodell, modell (system av relasjoner) som hjelpemiddel ved avgjørelser i økonomisk politikk, utviklet blant annet av Ragnar Frisch. Ved desisjonsmodellen søker man å ta hensyn til den totale samfunnsøkonomiske sammenheng ved å uttrykke kjente lovmessigheter kvantitativt.