Hot money, betegnelse fra 1930-årene for penger som ble brukt til å spekulere i valutakursforandringer og som derfor vandret fra land til land avhengig av valutaens stabilitet.