Konsentrasjonsteorien, betegnelse gitt på den prognose som Karl Marx fremla i Das Kapital (1867), at den industrielle utvikling ville føre til at små bedrifter ville bli utkonkurrert av storbedrifter, og at mesteparten av den industrielle produksjon ville komme til å bli behersket av noen få store selskaper.