Monopolkapitalismen, betegnelse særlig brukt av marxistiske økonomer for den fase i den kapitalistiske utvikling som kjennetegnes ved tallrike monopoler og monopollignende sammenslutninger.