Katastrofeteorien, den prognose Karl Marx stilte opp i Das Kapital (1867) om at den kapitalistiske produksjonsutvikling på et visst trinn måtte føre til et økonomisk sammenbrudd, som ville nødvendiggjøre overgang til en sosialistisk produksjonsorden.