Systematikk i biologien

Systematikk i biologi er studiet av jordas biologiske mangfold og metodene som brukes for å sortere samtlige livsformer i et hierarkisk system.Målet med systematikk i biologien er å systematisere kunnskapen om organismene som finnes på jorda. En felles systematikk gjør det mulig å kommunisere presist om: nye arter som oppdages for vitenskapen hvilke arter som er utrydningstruet hvilke arter som er funnet på et geografisk område hvilke arter som er i nær slekt med hverandre Klassifikasjon og taksonomi står sentralt i arbeidet med å systematisere livet på jorda.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Lysne Voje

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 42 artikler: