Systematikk i biologien

Systematikk i biologi er studiet av jordas biologiske mangfold og metodene som brukes for å sortere samtlige livsformer i et hierarkisk system.Målet med systematikk i biologien er å systematisere kunnskapen om organismene som finnes på jorda. En felles systematikk gjør det mulig å kommunisere presist om:nye arter som oppdages for vitenskapenhvilke arter som er utrydningstruethvilke arter som er funnet på et geografisk områdehvilke arter som er i nær slekt med hverandreKlassifikasjon og taksonomi står sentralt i arbeidet med å systematisere livet på jorda.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Lysne Voje

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 35 artikler: