Polyfyletisk, i genetikken og paleontologien betegnelse for dyre- eller plantegrupper som stammer fra flere forskjellige stamformer. Jf. monofyletisk og parafyletisk.