Artsspesifikk, særegen for arten. Begrepet brukes om egenskaper som varierer fra art til art i oppbygning. Oftest benyttes begrepet om proteiner. På grunn av forskjellig proteinoppbygning hos mennesker og dyr har mennesket for eksempel en rekke sykdommer som bare er kjent hos mennesket. For disse sykdommene finnes det ingen dyremodeller.