Tribus, taksonomisk nivå, kategori mellom underfamilie og slekt. Se også systematikk i biologien.