Artshybrid, krysning mellom forskjellige arter. Artshybrider er oftest sterile. Et eksempel på en artshybrid er avkommet til hest og esel. Krysning mellom hestehingst og eselhoppe gir mulesel, mens krysning mellom eselhingst og hestehoppe gir muldyr. Muldyr og mulesler er som regel sterile. Dette gjelder både ved innbyrdes paring, og når de pares med hest eller esel.