Nominatform, systematisk betegnelse innenfor det tredelte navneverk (trinær nomenklatur). Nominatform brukes når det innen en beskrevet dyre- eller planteart blir nødvendig å skille mellom flere underarter (raser). Det latinske navnet for nominatformen karakteriseres ved at artsnavnet gjentas. Hos linerle, Motacilla alba, er Motacilla slektsnavnet (-epitetet) og alba artsnavnet (-epitetet). Linerla på De britiske øyer skilte seg ut fra den opprinnelig beskrevne formen og fikk, som egen underart, navnet Motacilla alba yarrelli (svartryggerle). Den opprinnelig beskrevne formen ble stående som underarten M. alba alba og betegnes nominatformen. Jf. art, system.