Naturlige system, systematisk oppstilling av levende organismer etter graden av evolusjonært slektskap. Etter graden av slektskap kan organismene ordnes til et trinnvis oppbygd system i arter, slekter, familier og høyere enheter som gir uttrykk for evolusjonshistorien. Se også systematikk i biologi.