Seksualsystemet, ble oppstilt av Linné for inndeling av planteriket. Det er bygd på antall pollenbærere og fruktemner (støvveier) i blomsten og deres bygningsforhold, og omfatter 24 klasser. De 23 første er samlet til én avdeling (fanerogamer), som omfatter blomsterplantene, og den 24. danner en annen (kryptogamer eller blomsterløse planter).