Eksemplar av biologisk materiale, konservert for permanent oppbevaring; tjener som dokumentasjon på materiale som har vært gjenstand for vitenskapelig undersøkelse.