Ett eller flere eksemplarer som beskrivelsen av en art eller underart bygger på. Under det biologiske artsbegrepet er ikke typen noe «ideal» for arten, men ved splitting eller sammenslåing av arter skal navnet følge typen. Typeeksemplarer er derfor verdifulle og oppbevares særlig omhyggelig ved naturhistoriske museer. De brukes som referansemateriale i taksonomisk forskning. Typen til en slekt er en av dens arter, som regel den som ble beskrevet først. Også her skal navnet følge typearten.