Artskarakterer, artskjennetegn, de spesielle egenskapene som kjennetegner en bestemt art.