Bestemmelsesnøkkel, hjelpemiddel til å finne ut hvor i systematikken et dyr eller en plante hører hjemme. Mange plante- og dyrebøker har bestemmelsesnøkler som leder til art. Nøkkelen er bygd opp slik at man ved å svare på ja- eller nei-spørsmål «nøkler» seg frem til riktig familie, slekt, art, underart eller annet, alt etter hvordan nøkkelen er bygd opp.