Finlandia-huset, finsk konserthus, Helsinkis fremste konsert- og kongressenter, bygd 1967–71 etter tegninger av Alvar Aalto, tilbygd en kongressfløy 1973–1975. Huset ligger sentralt i Helsinki ved Tölövikens strand. Det regnes som et arkitektonisk mesterverk, og er et av Aaltos mest kjente bygg. Den bærende ideen er en tårnlignende del med ett skrått tak over hele komplekset. Aalto trodde han kunne oppnå en akustisk bedre løsning gjennom å beholde et tomt rom ovenfor salen. Publikum ser ikke dette tomme rommet på grunn av en gitterkonstruksjon i taket, men det var meningen det skulle muliggjøre en dyp etterklang, slik man kan ha i høye kirkerom. Denne løsningen fungerer ikke etter hensikten. Bygningen er kledd i hvit marmor, noe som har vist seg å medføre et betydelig vedlikeholdsmessig problem. Huset har lokaler for symfonikonserter, internasjonale kongresser og mindre møter, utstillinger og underholdning.