Rockefeller Center, skyskrapergruppe i USA, New York, Manhattan, opptar de tre kvartalene mellom Fifth og Sixth Avenue, oppført 1931–40. Den vel disponerte massen av kompakt lavbebyggelse og høyhus, i alt 14 bygninger, domineres av National Broadcasting Companys 70-etasjers bygning; ellers finnes her kjempeanleggene Radio City Music Hall og Center Theater. Den kunstneriske utsmykningen omfatter skulpturer av Gaston Lachaise, Paul Manship og Carl Milles, samt muralmaleri av Frank Brangwyn og José Maria Sert.