Grundtvigskirken, kirke i København, på Bispebjerg. Oppført 1921–40; tegnet av arkitekt P. V. Jensen-Klint og fullført av hans sønn Kaare Klint. Kirken er med sin tredelte trappegavl ett av de mest særpregete byggverk fra nyere dansk arkitektur, en parafrase over danske middelalderlige bykirker. Den ble oppført som et minnesmerke for N. F. S. Grundtvig. Bilde, se Danmark, arkitektur.