Metabolister, japansk gruppe av arkitekter som i 1950- og 1960-årene arbeidet med såkalte åpne systemer, uendelige bygningsstrukturer satt sammen av like prefabrikerte elementer. Gruppen hadde relativt liten reell innflytelse, og bare få av prosjektene deres ble realisert. Blant dem regnes Kiyonori Kikutakes himmelhus fra 1958 som det klareste uttrykk for gruppens ideer.