Betegnelse som brukes når arkitekturen tjener til å uttrykke det etablerte maktapparatets, som oftest statsmaktens, propagandistiske behov. Heroisk arkitektur omfatter gjerne større offentlige anlegg som er formet i tråd med klassisistiske ordensprinsipper. Målet er å synliggjøre maktens monumentale velde i forhold til enkeltindividene, for eksempel gjennom bruk av symmetri og aksialitet. Vanligvis er begrepet heroisme forbundet med den reaksjonen mot modernismen som vokste frem i Tyskland og i Sovjetunionen i årene før den annen verdenskrig og som nådde sine mest outrerte uttrykk i Rikskanselliet i Berlin og partimøteanleggene i Nürnberg, begge tegnet av Albert Speer.