Tusenårsdomen, opplevelsessenter i London, North Greenwich. Offisielt åpnet 31. desember 1999. Den sirkelrunde konstruksjonen, som er dekket av 100 000 m2 seilduk, har en omkrets på 1000 m. Taket rager på det høyeste 50 m over bakken. Gjennom temautstillinger ble det i forbindelse med tusenårsskiftet fokusert på menneskenes muligheter i det nye årtusen; blant de mest spektakulære var The Body Zone, som bestod av en gigantisk sittende menneskefigur som de besøkende kunne gå inn i. Bygget, som kostet 750 mill. pund, ble tegnet av Sir Richard Rogers. Domen er blitt brukt til vekslende utstillinger og arrangementer, men økonomisk har prosjektet ikke svart til forventningene, og den fremtidige bruken av domen er usikker.