Semantikk

Semantikk er læren om språkets innhold, og sammenhengen mellom ord, fraser og setninger og deres betydninger eller meninger.Man skiller gjerne mellom:ordsemantikk (leksikalsk semantikk), som tar for seg betydningen til ordfrasesemantikk, som tar for seg betydningen til frasersetningssemantikk, som tar for seg betydningen til setninger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild H. Henriksen

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 52 artikler: