Semantikk

Semantikk er læren om språkets innhold og ord, fraser og setningers betydning.Det er vanlig å skille mellom:ordsemantikk (leksikalsk semantikk), som omhandler betydningen til ordfrasesemantikk, som omhandler betydningen til frasersetningssemantikk, som omhandler betydningen til setninger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild H. Henriksen

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 51 artikler: