Semantikk

Semantikk er læren om språkets innhold, sammenhengen mellom ord, fraser og setninger og deres betydning eller mening. Man skiller gjerne mellom: ordsemantikk (leksikalsk semantikk), som tar for seg betydningen av ord frasesemantikk, som tar for seg betydningen av fraser setningssemantikk, som tar for seg betydningen av setninger . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild H. Henriksen

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 52 artikler: