Semantikk

Semantikk er læren om språkets innhold, og sammenhengen mellom ord, fraser og setninger og deres betydninger eller meninger.Man skiller gjerne mellom:ordsemantikk (leksikalsk semantikk), som omhandler betydningen til ordfrasesemantikk, som omhandler betydningen til frasersetningssemantikk, som omhandler betydningen til setninger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild H. Henriksen

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 52 artikler: