Animat, om ord eller betydning som betegner noe levende eller at noe har liv. Ordet brukes vanligvis når vi snakker om mennesker, dyr eller planter i motsetning til objekter og ting som ikke har liv, og som dermed faller inn under kategorien inanimat.