Et hyponym er et ord som betegner en finere inndeling eller en underkategori av et større begrep: Fiol, rose, tulipan er hyponymer til kategorien blomst. Motsatt er blomst hypernym til for eksempel fiol, rose, tulipan.