Et hyperonym er en overkategori som inneholder flere underordnede ord. Det motsatte av hyperonym er hyponym. Hyperonymet verktøy inneholder for eksempel hyponymene sag, hammer, fil.