Polysemi, flertydighet, når ett og samme ord har to eller flere beslektede betydninger, slik som for eksempel stjerne som både kan vise til et himmellegeme eller en berømt person. Polysemi kan lett blandes med homonymi, men i sistnevnte kategori er ikke betydningene beslektet med hverandre.