Samnavn er navn som gjelder for, eller omfatter to eller flere gjenstander eller begreper; en samlende betegnelse eller fellesbetegnelse. Se fellesnavn .