Frekventativ er en beskrivelse av verb eller verbalformer som uttrykker at handlingen stadig blir gjentatt. Bruken av begrepet er til dels lik iterativ. En forskjell er at iterativ betegner en handling som gjentas regelmessig (dryppe), mens frekventativ betegner en handling som gjentas uregelmessig (blafre, flakke).