Pleonasme, bruken av overflødige ord for å betegne noe, for eksempel "en rund sirkel", "en ridende rytter" eller "å se med sine egne øyne". I sistnevnte tilfelle er det opplagt at man bruker sine egne øyne når man ser noe. I dagligtale kalles gjerne en pleonasme for smør på flesk. Et pleonastisk uttrykk er gjerne en tautologi.