Agens, 'utøver' eller 'agent', en tematisk eller semantisk rolle som beskriver den som gjør noe eller utøver noe i en setning. Agens er ofte, men ikke alltid, subjekt i setningen. Sammenhengen mellom semantisk rolle og syntaktisk funksjon kan følgelig variere. I setningen Per slo Ola er 'Per' både subjekt og agens, mens 'Ola' er direkte objekt og patiens (av og til referert til som tema), mens i den samme setningen i passiv, Ola ble slått av Per, er 'Ola' subjekt og patiens mens agens her blir uttrykt av preposisjonsfrasen 'av Per'.