Følgesetning er en leddsetning som inneholder en virkning, konsekvens eller logisk slutning av det som er uttrykt i hovedsetningen. Den innledes med subjunksjonene så (at), sånn at, slik at.