Desiderativ er et avledet verb som uttrykker et ønske. Ett eksempel er det latinske capessere, 'ønske å gripe', av capere, 'gripe'.