Nordisk ministerråd

Artikkelstart

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i Nordisk ministerråd er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

Bakgrunn

Nordisk ministerråd ble dannet i 1971, etter at et nordisk økonomisk samarbeid, i form av det såkalte Nordek, hadde mislyktes året før. Danmark stemte i 1972 for å bli med i EF. Ett av målene for Nordisk ministerråd skulle være å holde fast på det nordiske samarbeidet dersom noen av de nordiske landene samtidig ble EF-medlemmer.

Organisering av samarbeidet

Formannskapet i Nordisk ministerråd, som varer i ett år av gangen, alternerer mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet i Nordisk ministerråd utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året. Norge har formannskapet i 2022. Anne Beathe Tvinnereim (Senterpartiet) er nordisk samarbeidsminister i Regjeringen Støre.

Statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske samarbeidet. De nordiske statsministrene har to årlige møter; et møte om våren og et møte i forbindelse med Nordisk råds sesjon om høsten. Det samme gjelder de nordiske utenriksministrene.

I praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene og til Den nordiske samarbeidskomiteen, som er ansvarlig for den løpende koordineringen av det offisielle politiske nordiske samarbeidet. I tillegg er det elleve fagministerråd, stort sett delt opp etter ministrenes ansvarsområder. Under hvert fag-ministerråd er det embetsmannskomiteer som forbereder sakene for ministerrådet.

Ministerrådet kan, om det hersker enstemmighet, sette fram forslag for Nordisk råd og innenfor visse grenser fatte beslutninger som er bindende for de enkelte regjeringene. Fra 1984 deltar også de hjemmestyrte områders landsstyrer i Ministerrådets arbeid uten stemmerett.

Hvert land har én stemme i Nordisk ministerråd, som består av ett eller flere regjeringsmedlemmer fra hvert land. Nordisk ministerråd kan altså være sammensatt av samarbeidsministrene eller av fagministre eller bestå av en kombinasjon av disse. Representanter for landsstyret på Færøyene og Grønland samt for Ålands landskapsregjering deltar også i ministerrådets arbeid.

Færøyene, Grønland og Åland kan velge å slutte seg til de vedtak som fattes i Nordisk ministerråd, i den utstrekning deres respektive avtaler om selvstyre gir anledning til.

Sekretariat

Ministerrådet har sekretariat i København. Sekretariatet ledes av en generalsekretær, som er Paula Lehtomäki fra Finland. Dagfinn Høybråten var generalsekretær fra 2013 til 2019.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg