Røyken

Røyken var en kommune i daværende Buskerud fylke. Den ble slått sammen med Hurum og Asker til Asker kommune i 2020, og ble samtidig en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Røyken ligger på den nordlige delen av Hurumlandet, halvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Røyken kommune grenset til Hurum i sør og Lier i nordvest. Hele artikkelen

Ny artikkel