Slyngbinding, tekstilteknisk uttrykk som betegner binding karakterisert ved at to varptråder krysser hverandre mellom to vefttråder. Brukes ofte i gardiner, f.eks. markisett.