Batavia, likesidet diagonalvev, opprinnelig anvendt bare i natursilkevarer.